Nieuws

Sinulog feest in Molenhoek

Kom en Doe mee aan het 6e Jaarlijkse Sinulog Feest in Molenhoek

De viering is op Zondag 20 September in de kerk "Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten", stationsstraat 62 in Molenhoek en begint om 14:00 uur.

Sinulog Molenhoek wordt gevierd ter ere van het Kind Jesus, "Santo Niño".

Het Sinulog feest is een traditie van Filipijnse en Nederlandse Christenen en van Rooms Katholieke gemeenschappen in Europa.
Het dankfeest voor Jesus Christus. Op traditionele wijze danken wij Hem voor alles wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven en voor kracht in moeilijke tijden.
Ook danken wij Hem voor de oogst en voor al het goede dat wij mogen ontvangen voor onze familie en parochiegemeenschap.
Met een 9 dagen noveen zullen we het Sinulog feest inluiden. De noveen begint op vrijdag 11 September om 18:30 in de sacristie van de kerk in Molenhoek.
Voor het realiseren van het komende feest, vragen wij uw hulp. Voor de Heilige Mis wordt eerst een processie gehouden met het beeld van Santo Niño Kind Jesus. Na afloop van de eucharistie, mag iedereen naar de Wieken voor een culturele presentatie van Sinulog dance, volksdans, liedjes en lekkernijen/warm buffet. Er is geen toegangsprijs, maar de dranjes zijn voor eigen rekening.
Het zou erg fijn zijn als u en uw familier willen helpen met een vrijwillige bijdrage. Stichting Steunfonds Parochie Molenhoek onder vermelding van Sinulog 2015: Bank Rek. NL30RABO 01311654608.
Namens het Sinulog Commitee kijken wij uit naar uw reactie en hopen u te ontmoeten bij de viering.
Bedankt voor uw medewerking en moge het Kind Santo Niño ons allen zegenen "VIVA PIT SENYOR SANTO NINO"

Het Sinulog Commitee