Nieuws

CAM verhuist naar gemeenschapshuis "De Wieken"

 

 

 

Vanaf de oprichting van CAM is de kerk de locatie geweest waar onze activiteiten plaatsvonden. Daarbij is geprobeerd om een aangename sfeer te creëren, een sfeer die uitnodigt om na afloop van een lezing of concert, nog enige tijd met elkaar samen te zijn en met een hapje en een drankje nog even na te praten. Helaas moeten we constateren dat dit niet is gelukt. De ruimte, met name de sacristie, is te klein en de voorzieningen te beperkt. Daar komt bij dat het elke keer weer inrichten van de ruimte en het direct na afloop weer opruimen ervan, een forse belasting is en veel vergt van onze vrijwilligers. Maar los daarvan; het is ook weinig uitnodigend om te midden van het gesjouw met stoelen en tafels en het daarmee gepaard gaande gerommel en gestommel, nog even na te praten en een glaasje te drinken. En dat is iets wat onze bezoekers erg jammer vinden, zo is ons meermaals gebleken. Steeds meer is de behoefte ontstaan aan een locatie die meer mogelijkheden biedt. Die menen wij te kunnen krijgen in ons Molenhoeks gemeenschapshuis "De Wieken", op korte afstand van de kerk gelegen. Na goed overleg heeft het CAM-bestuur besloten om te verhuizen en de activiteiten, tot dan toe gehouden in de sacristie, voortaan te laten plaatsvinden in de grote zaal van "De Wieken". En dat gaat met ingang van het nieuwe seizoen gebeuren. De concerten blijven plaatsvinden in de kerk zelf.

Wij hopen door de verhuizing de aantrekkelijkheid van onze bijeenkomsten te vergroten en hopen dat u die keuze zult waarderen.

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek