Nieuws

Hebzucht. Over de normalisering van een ondeugd

Donderdag 30 maart organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Hebzucht. Over de normalisering van een ondeugd, door dr. Jeroen Linssen.

Is hebzucht alleen maar destructief, of sorteert deze passie ook voordelige effecten voor de samenleving? Hoe hebben de filosofen gedacht over de grote en kleine graaiers in de loop van de tijd? Hoe keek men aan tegen winst en woeker? Is hebzucht oorzaak of oplossing van een economische en financiële crisis? Hoe zijn vermarkting en investeren (in jezelf) doorgedrongen tot in alle sectoren van de huidige samenleving?

Deze en andere boeiende vragen komen aan bod in de lezing die Jeroen Linssen houdt onder de titel "Hebzucht - Over de normalisering van een ondeugd".

Dr. J.A.A. Linssen (1960) is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over Michel Foucault. De laatste jaren richt hij zich vooral op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Meer in het bijzonder houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de liberale en neoliberale kunst van het besturen en met de opkomst van ‘het ondernemende zelf’. In 2019 publiceerde hij het boek “Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid”. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen.

Tijd: Donderdag 30 maart 2023, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 8, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Ons fascinerende brein in beeld

Dinsdag 7 maart organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Ons fascinerende brein in beeld”, door dr. Dylan Henssen.

Ons brein is het meest complexe orgaan van ons lichaam, met meer dan 86 miljard hersencellen en een energieverbruik van ca. 30% van onze totale dagelijkse energieconsumptie. Het is dan ook niet zo vreemd dat anatomen over de jaren elke uithoek van ons brein hebben verkend en een passende naam hebben gegeven. Omdat elk hoekje en puntje van belang is en dus een eigen naam draagt, is de neuroanatomie een complex onderwerp van studie voor hersenwetenschappers en artsen.

Hoewel er vele boeken over zijn volgeschreven, is deze kennis vaak niet of nauwelijks bij het brede publiek bekend. Het gezonde brein is al complex, maar wat kenmerkt een brein van iemand met dementie? En hoe ziet een herseninfarct er uit? Tijdens deze avond gaan we op reis door het gezonde én het zieke brein met behulp van illustratieve voorbeelden uit de medisch weten-schappelijke literatuur.

Dr. Dylan Henssen is als arts in opleiding tot moleculair radioloog verbonden aan het Radboud UMC. Hij heeft een bijzondere interesse in de beeldvorming van het brein en hij doet onderzoek naar (experimentele) beeldvorming van hersenen en hersenfunctie in ziekte en gezondheid. Daarnaast is Dylan als docent betrokken bij het onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit en andere Nederlandse universiteiten ten aanzien van de bouw en functie van het centraal zenuwstelsel en de radiologische beeldvormingstechnieken.

 

 

Tijd: Dinsdag 7 maart 2023, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 8, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

De gouden tijden van Sicilië

Donderdag 2 februari organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “De gouden tijden van Sicilië , door drs. Ron Milder.

 

Wij denken bij Sicilië wellicht eerst aan de Etna en de maffia, maar dit unieke eiland is zoveel meer. Het was vanwege de geografische ligging altijd al een kruispunt voor de omliggende culturen geweest. De sporen van deze culturen zijn nog overal te vinden. Ron Milder neemt u mee naar twee roemrijke perioden uit de geschiedenis van Sicilië.

 

 

We beginnen bij de Griekse Oudheid met de stad Syracuse als bloeiend middelpunt. Vervolgens gaan we naar het Middeleeuwse Palermo waar onder invloed van Arabische kaliefen, Normandische heersers en vorsten van de Hohenstaufen, een tolerante samenleving ontstond met een unieke gemengde architectuur.

 

 

Ron Milder, studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was jarenlang docent Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming op Het Rhedens te Rozendaal-Dieren. Sinds 2014 is hij onder meer bijlesdocent, huiswerkbegeleider/examentrainer bij Studiekring. Hij organiseert sinds 2013 twee à drie keer per jaar particuliere groepsreizen met een voorbereidende cursus voor ouderen.

 

 

 

Tijd: Donderdag 2 februari 2023, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 8, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Viva La Frida

Dinsdag 10 januari organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Viva La Frida”, door drs. Marieke van der Heijden.

De lezing gaat over het kleurrijke leven en werk van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, die leefde tussen 1907 en 1954. De volkscultuur van Mexico, Europese kunst en haar eigen bewogen leven zijn inspiratiebronnen voor haar werk.

Haar leven werd getekend door een ongeluk dat zij als jongvolwassene kreeg. De worsteling met de pijn en haar "gebroken" lichaam is terug te zien in haar werk. Maar ze is zeker niet alleen slachtoffer: ze is ambitieus, uitdagend, hartstochtelijk en zelfver-zekerd. Liefde is eveneens een grote inspiratiebron voor haar. In haar leven heeft ze vele affaires met zowel mannen als vrouwen. Als thema komt ook dat terug in haar vele zelfportretten. Frida Kahlo groeide uit tot een icoon van feminisme en haar beeltenis werd bijna net zo beroemd als de Mona Lisa. Schilderen liet haar leven, vandaar: Viva la Frida.

 

In 2004 rondde drs. Marieke van der Heijden haar studie Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Na een stage en freelance opdrachten bij verschillende musea, ging zij cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis geven. Eerst in de omgeving van Den Haag voor de Vrije Academie, later in de buurt van Nijmegen met eigen lezingen en cursussen. Kunst toegankelijk maken door uit te leggen in welke context een kunstwerk is ontstaan, is haar grote drijfveer in de lezingen en cursussen.

 

Tijd: Dinsdag 10 januari 2023, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 8, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Politiek en kunst in de Franse 19de eeuw

Dinsdag 6 december organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Politiek en kunst in de Franse 19de eeuw, door dr. Leo Ewals.

Michelangelo en de paus, Lebrun en Lodewijk XIV, David en Napoleon, eeuwenlang waren kunstenaars die grote opdrachten ambieerden, aangewezen op de rijke bovenlaag van kerk en staat. En kerk en staat gebruikten de kunst als propaganda voor hun ideologie. Na de Franse revolutie komt die verbondenheid onder druk te staan. In de negentiende eeuw, na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo, wordt weliswaar de oude monarchie hersteld en wordt in 1852 zelfs het keizerrijk weer uitgeroepen, maar tegelijkertijd wordt het verzet steeds sterker van hen die de oude orde aanvechten en de idealen van de Franse revolutie aanhangen: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Aan het einde van de eeuw wordt Frankrijk een democratie en begint te groeien naar de samenleving van relatieve vrijheid en diversiteit waar we tegenwoordig in leven. We volgen dit proces door de bril van de kunstenaars uit die tijd. Welke kunst maakten zij voor de overheid, hoe zag de kunst van de oppositie eruit?

Ary Scheffer, De Poolse opstand van 1831.

 

Dr. Leo Ewals studeerde Frans en kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de École du Louvre in Parijs. Hij promoveerde in 1987 met een proefschrift gewijd aan de romantische schilder en beeldhouwer Ary Scheffer en hij geldt sindsdien internationaal als een kenner van de 19e eeuwse Franse kunst. Tegenwoordig is hij ook de drijvende kracht achter het Ateliermuseum Jac. Maris in Heumen.

 

Tijd: Dinsdag 6 december 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Kerst-Inn Molenhoek 2022

In deze voor iedereen onzekere tijden is het fijn als we samen leuke momenten kunnen delen. Daarom zijn we blij dat we op zaterdag 10 december voor de 9e keer een gezellige en kleurrijke kerstmarkt kunnen houden. Deze wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers samen met Winkelcentrum Molenhoek aan de Prinsenweg te Molenhoek en Gemeenschapshuis De Wieken aan de Esdoornlaan 5 in Molenhoek.

Het evenement begint om 14.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De toegang is gratis. Binnen in het gemeenschapshuis en buiten in het winkelcentrum laten hobbyisten en ondernemers hun creaties zien, er zijn mooie kerstcadeautjes te koop, allerlei optredens zijn te bewonderen en er is sfeervolle muziek te beluisteren. Verschillende sponsoren voorzien de bezoekers van lekkere hapjes.

Voor de kinderen van de basisschool is er een kleurwedstrijd. Hiervoor liggen kleurplaten in De Wieken tijdens de Kerst-Inn.

Met de traditionele loterij kunnen bezoekers weer mooie prijzen winnen. De kaartjes voor deze loterij zijn vanaf 26 november te koop bij De Spar te Molenhoek en tijdens de kerstmarkt. De prijzen worden gesponsord door lokale ondernemers. De prijsuitreiking vindt tijdens de kerstmarkt in De Wieken plaats. Indien u hier niet bij kunt zijn, zijn de prijzen tot 1 week na de Kerst-Inn af te halen bij De Spar.

Na afloop van de markt, om 19.00 uur, vindt het ontsteken van de kerstlichtjes plaats op het plein van het winkelcentrum.

Jong en oud zijn van harte welkom om te genieten van een gezellig kerstmarkt.

Voor meer informatie en het programma kijkt u op onze website: www.kerstinn-molenhoek.nl

 

Wij en het water, ‘n Nederlandse geschiedenis

Dinsdag 15 november organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Wij en het water, ‘n Nederlandse geschiedenis”, door prof. dr. Lotte Jensen.

Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabeth vloed van 1421, de Kerstvloed van 1717 of de Watersnoodramp van 1953. In de culturele verbeelding van dit soort catastrofale gebeurtenissen gaan kwetsbaarheid en trots hand in hand. In foto’s, verhalen en monumenten benadrukken schrijvers en kunstenaars zowel de rampzalige gevolgen als de veerkracht van gemeenschappen.

Dat “gemeenschapsgevoel” werd versterkt door culturele beelden, zoals drijvende wiegjes, Hollandse leeuwen, waterwolven, vaderlijke vorsten, inzamelingsacties, solidariteit en een vinger in de dijk. Nu de zeespiegelstijging een steeds grotere dreiging vormt voor toekomstige generaties, hebben dit soort beelden nieuwe relevantie en is het onderkennen van onze kwetsbaarheid belangrijker dan ooit.

Prof. dr. Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel doet ze onderzoek naar rampen en Nederlandse identiteitsvorming. Ze schrijft regelmatig voor de Volkskrant en ze is columnist bij De Lage Landen. Ze publiceerde onder meer “Verzet tegen Napoleon”, “Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving” en “De grote en vreeselike vloed. Sint-Elisabeth vloed 1421-2021”. In september 2022 verschijnt haar nieuwe boek: “Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis”.

 

Tijd: Dinsdag 15 november 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Hoe gaat het met de Nederlandse bossen en natuur?

Donderdag 27 oktober organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Hoe gaat het met de Nederlandse bossen en natuur?”, door drs. Bas Lerink.

Nooit eerder was er zoveel aandacht voor de Nederlandse natuur als in de afgelopen jaren. We verlangen er van alles van: waterberging, luchtzuivering, CO2-opslag, enzovoort. Daarnaast willen we er met z’n allen ontspannen en sporten, wat tot enorme drukte leidde tijdens de coronacrisis. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Nederlandse bossen en natuur?

Tijdens deze lezing zal Bas Lerink u meenemen voor een rondje door het ‘veld’. We gaan het hebben over de grote vragen die nu spelen in de Nederlandse bossen en natuurterreinen. Wat is het gevaar van stikstof nou echt voor de Nederlandse natuur? En, zal er nog wel bos zijn als de klimaatverandering doorzet? We gaan daarbij inzoomen op celniveau en uitzoomen tot de Europese trends. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor discussie. Waar geniet u van in de Nederlandse natuur en wat ziet u graag anders?

Drs. Bas J.W. Lerink is onderzoeker Europees Bos aan de Wageningen University and Research. Zijn expertise is klimaatslim bos- en natuurbeheer, zowel op nationaal als op Europees niveau. Hij werkte bij voorbeeld mee aan een groot onderzoek naar de invloed van droogte op het bos en schreef mee aan een recent artikel in Nature over de vermeende toename van houtkap in de EU. Op dagelijkse basis beheert hij tevens de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en hij werkt aan de Achtste Nederlandse Bosinventarisatie.

Tijd: Donderdag 27 oktober 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Verwarming in De Wieken

Molenhoek, oktober 2022

Aan alle Bezoekers van De Wieken,

Zoals U allen weet, zijn de energieprijzen de afgelopen periode werkelijk door het dak gegaan.

Om een gebouw als De Wieken warm te houden gebruiken wij veel energie. Uiteraard hebben wij zoveel mogelijk gedaan om de warmte binnen te houden, maar we praten nu eenmaal over grote volumes. Ruimtes die niet gebruikt worden, worden dan ook nauwelijks verwarmd. Ruimtes die wel gebruikt worden kunnen wij noodgedwongen niet meer zo verwarmen als U dat van ons gewend bent.

Wij zullen daarom de verwarming, zolang de energieprijzen zo hoog zijn, dan ook een graadje lager moeten zetten. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wellicht kunt u, uw kleding hierop aanpassen.

Namens het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis De Wieken