Nieuws

Aan alle Vrienden van De Wieken

Molenhoek, 24 september 2021

Aan alle Vrienden van De Wieken,

Voor velen onder jullie is het sinds het uitbreken van de corona-crisis een moeilijke periode geweest. De sociale contacten waren veelal beperkt en gezamenlijke activiteiten waren niet mogelijk. In De Wieken was het daardoor heel lang heel erg stil.

Hopelijk hebben jullie, ondanks de nog geldende coronamaatregelen, genoten van een welverdiende vakantie. De tijd breekt aan om met je vrienden of clubgenoten gezamenlijk iets te ondernemen.

Het kan weer!

Inmiddels hebben een aantal gebruikers hun activiteiten in De Wieken al opgestart of zijn bezig met voorbereidingen voor grotere evenementen. Oftewel wij gaan langzamerhand weer terug naar het “normale”.

Door de gedwongen sluiting van de horeca en het niet doorgaan van vele evenementen liep De Wieken veel inkomsten mis. Dit terwijl de vaste lasten gewoon doorliepen. Uiteraard hebben wij maximaal gebruik gemaakt van de door de overheid geboden steunmaatregelen. Desondanks is de financiële positie van De Wieken aanzienlijk verslechterd.

Jullie kunnen De Wieken steunen door veelvuldig gebruik te maken van onze accommodatie.

Daarnaast stellen wij het bijzonder op prijs als jullie hiertoe in de gelegenheid zijn om een financiële bijdrage te leveren door overschrijving van een bedrag op de rekening van De Wieken: IBAN NL48 RABO 0131631101 onder vermelding van  “coronasteun”.

 

Namens het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis De Wieken