Nieuws

Hebzucht. Over de normalisering van een ondeugd

Donderdag 30 maart organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Hebzucht. Over de normalisering van een ondeugd, door dr. Jeroen Linssen.

Is hebzucht alleen maar destructief, of sorteert deze passie ook voordelige effecten voor de samenleving? Hoe hebben de filosofen gedacht over de grote en kleine graaiers in de loop van de tijd? Hoe keek men aan tegen winst en woeker? Is hebzucht oorzaak of oplossing van een economische en financiële crisis? Hoe zijn vermarkting en investeren (in jezelf) doorgedrongen tot in alle sectoren van de huidige samenleving?

Deze en andere boeiende vragen komen aan bod in de lezing die Jeroen Linssen houdt onder de titel "Hebzucht - Over de normalisering van een ondeugd".

Dr. J.A.A. Linssen (1960) is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over Michel Foucault. De laatste jaren richt hij zich vooral op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Meer in het bijzonder houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de liberale en neoliberale kunst van het besturen en met de opkomst van ‘het ondernemende zelf’. In 2019 publiceerde hij het boek “Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid”. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen.

Tijd: Donderdag 30 maart 2023, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 8, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee.