Nieuws

Politiek en kunst in de Franse 19de eeuw

Dinsdag 6 december organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Politiek en kunst in de Franse 19de eeuw, door dr. Leo Ewals.

Michelangelo en de paus, Lebrun en Lodewijk XIV, David en Napoleon, eeuwenlang waren kunstenaars die grote opdrachten ambieerden, aangewezen op de rijke bovenlaag van kerk en staat. En kerk en staat gebruikten de kunst als propaganda voor hun ideologie. Na de Franse revolutie komt die verbondenheid onder druk te staan. In de negentiende eeuw, na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo, wordt weliswaar de oude monarchie hersteld en wordt in 1852 zelfs het keizerrijk weer uitgeroepen, maar tegelijkertijd wordt het verzet steeds sterker van hen die de oude orde aanvechten en de idealen van de Franse revolutie aanhangen: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Aan het einde van de eeuw wordt Frankrijk een democratie en begint te groeien naar de samenleving van relatieve vrijheid en diversiteit waar we tegenwoordig in leven. We volgen dit proces door de bril van de kunstenaars uit die tijd. Welke kunst maakten zij voor de overheid, hoe zag de kunst van de oppositie eruit?

Ary Scheffer, De Poolse opstand van 1831.

 

Dr. Leo Ewals studeerde Frans en kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de École du Louvre in Parijs. Hij promoveerde in 1987 met een proefschrift gewijd aan de romantische schilder en beeldhouwer Ary Scheffer en hij geldt sindsdien internationaal als een kenner van de 19e eeuwse Franse kunst. Tegenwoordig is hij ook de drijvende kracht achter het Ateliermuseum Jac. Maris in Heumen.

 

Tijd: Dinsdag 6 december 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Kerst-Inn Molenhoek 2022

In deze voor iedereen onzekere tijden is het fijn als we samen leuke momenten kunnen delen. Daarom zijn we blij dat we op zaterdag 10 december voor de 9e keer een gezellige en kleurrijke kerstmarkt kunnen houden. Deze wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers samen met Winkelcentrum Molenhoek aan de Prinsenweg te Molenhoek en Gemeenschapshuis De Wieken aan de Esdoornlaan 5 in Molenhoek.

Het evenement begint om 14.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De toegang is gratis. Binnen in het gemeenschapshuis en buiten in het winkelcentrum laten hobbyisten en ondernemers hun creaties zien, er zijn mooie kerstcadeautjes te koop, allerlei optredens zijn te bewonderen en er is sfeervolle muziek te beluisteren. Verschillende sponsoren voorzien de bezoekers van lekkere hapjes.

Voor de kinderen van de basisschool is er een kleurwedstrijd. Hiervoor liggen kleurplaten in De Wieken tijdens de Kerst-Inn.

Met de traditionele loterij kunnen bezoekers weer mooie prijzen winnen. De kaartjes voor deze loterij zijn vanaf 26 november te koop bij De Spar te Molenhoek en tijdens de kerstmarkt. De prijzen worden gesponsord door lokale ondernemers. De prijsuitreiking vindt tijdens de kerstmarkt in De Wieken plaats. Indien u hier niet bij kunt zijn, zijn de prijzen tot 1 week na de Kerst-Inn af te halen bij De Spar.

Na afloop van de markt, om 19.00 uur, vindt het ontsteken van de kerstlichtjes plaats op het plein van het winkelcentrum.

Jong en oud zijn van harte welkom om te genieten van een gezellig kerstmarkt.

Voor meer informatie en het programma kijkt u op onze website: www.kerstinn-molenhoek.nl

 

Wij en het water, ‘n Nederlandse geschiedenis

Dinsdag 15 november organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Wij en het water, ‘n Nederlandse geschiedenis”, door prof. dr. Lotte Jensen.

Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabeth vloed van 1421, de Kerstvloed van 1717 of de Watersnoodramp van 1953. In de culturele verbeelding van dit soort catastrofale gebeurtenissen gaan kwetsbaarheid en trots hand in hand. In foto’s, verhalen en monumenten benadrukken schrijvers en kunstenaars zowel de rampzalige gevolgen als de veerkracht van gemeenschappen.

Dat “gemeenschapsgevoel” werd versterkt door culturele beelden, zoals drijvende wiegjes, Hollandse leeuwen, waterwolven, vaderlijke vorsten, inzamelingsacties, solidariteit en een vinger in de dijk. Nu de zeespiegelstijging een steeds grotere dreiging vormt voor toekomstige generaties, hebben dit soort beelden nieuwe relevantie en is het onderkennen van onze kwetsbaarheid belangrijker dan ooit.

Prof. dr. Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel doet ze onderzoek naar rampen en Nederlandse identiteitsvorming. Ze schrijft regelmatig voor de Volkskrant en ze is columnist bij De Lage Landen. Ze publiceerde onder meer “Verzet tegen Napoleon”, “Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving” en “De grote en vreeselike vloed. Sint-Elisabeth vloed 1421-2021”. In september 2022 verschijnt haar nieuwe boek: “Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis”.

 

Tijd: Dinsdag 15 november 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Hoe gaat het met de Nederlandse bossen en natuur?

Donderdag 27 oktober organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “Hoe gaat het met de Nederlandse bossen en natuur?”, door drs. Bas Lerink.

Nooit eerder was er zoveel aandacht voor de Nederlandse natuur als in de afgelopen jaren. We verlangen er van alles van: waterberging, luchtzuivering, CO2-opslag, enzovoort. Daarnaast willen we er met z’n allen ontspannen en sporten, wat tot enorme drukte leidde tijdens de coronacrisis. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Nederlandse bossen en natuur?

Tijdens deze lezing zal Bas Lerink u meenemen voor een rondje door het ‘veld’. We gaan het hebben over de grote vragen die nu spelen in de Nederlandse bossen en natuurterreinen. Wat is het gevaar van stikstof nou echt voor de Nederlandse natuur? En, zal er nog wel bos zijn als de klimaatverandering doorzet? We gaan daarbij inzoomen op celniveau en uitzoomen tot de Europese trends. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor discussie. Waar geniet u van in de Nederlandse natuur en wat ziet u graag anders?

Drs. Bas J.W. Lerink is onderzoeker Europees Bos aan de Wageningen University and Research. Zijn expertise is klimaatslim bos- en natuurbeheer, zowel op nationaal als op Europees niveau. Hij werkte bij voorbeeld mee aan een groot onderzoek naar de invloed van droogte op het bos en schreef mee aan een recent artikel in Nature over de vermeende toename van houtkap in de EU. Op dagelijkse basis beheert hij tevens de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en hij werkt aan de Achtste Nederlandse Bosinventarisatie.

Tijd: Donderdag 27 oktober 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

Verwarming in De Wieken

Molenhoek, oktober 2022

Aan alle Bezoekers van De Wieken,

Zoals U allen weet, zijn de energieprijzen de afgelopen periode werkelijk door het dak gegaan.

Om een gebouw als De Wieken warm te houden gebruiken wij veel energie. Uiteraard hebben wij zoveel mogelijk gedaan om de warmte binnen te houden, maar we praten nu eenmaal over grote volumes. Ruimtes die niet gebruikt worden, worden dan ook nauwelijks verwarmd. Ruimtes die wel gebruikt worden kunnen wij noodgedwongen niet meer zo verwarmen als U dat van ons gewend bent.

Wij zullen daarom de verwarming, zolang de energieprijzen zo hoog zijn, dan ook een graadje lager moeten zetten. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wellicht kunt u, uw kleding hierop aanpassen.

Namens het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis De Wieken

 


De verborgen Meesters van de Middeleeuwen

Dinsdag 4 oktober organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een lezing over De verborgen Meesters van de Middeleeuwendoor drs. Peter van der Heijden.

De drie broers Van Lymborch staan aan de wieg van de Nederlandse schilderkunst. Deze wereldberoemde kunstenaars zijn geboren in Nijmegen en daar kregen zij hun opleiding in het familieatelier van hun oom Johan Maelwael.  Deze ging hen voor in hun carrière aan het Franse hof. Hun werk bereikte wereldfaam. Hun afbeeldingen kom je tegen in eindeloos veel reproducties en publicaties. De getijdenboeken met honderden miniaturen, de Belles Heures en de Très Riches Heures, worden gerekend tot de absolute top van de middeleeuwse schilderkunst.

     

De spreker is historicus drs. Peter van der Heijden en hij is conservator van het Gebroeders van Lymborch Huis in Nijmegen.

 

Tijd: Dinsdag 4 oktober 2022, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

De Italiaanse opera

Dinsdag 3 mei organiseert de stichting Culturele Activiteiten Molenhoek een voordracht over “De Italiaanse opera” door Mathieu Gielen.

Op deze avond zal onze spreker ons meenemen naar de prachtige en zeer toegankelijke opera’s van Giuseppe Verdi (1813-1901) en Giacomo Puccini (1858-1924) met teksten van aria’s en koren vergezeld door beeld en geluid. Daarmee zal hij zeker proberen om ook de niet liefhebbers van de opera te laten genieten van deze kunstvorm in de muziek.

Mathieu Gielen is sinds zijn 16e jaar een fervent liefhebber van de opera en zo geleidelijk aan een kenner ervan geworden. De liefde voor de opera is altijd gebleven en steeds als hij in de gelegenheid was, in welk land of welke stad dan ook, ging hij naar de opera.

Tijd: Dinsdag 3 mei 2020, 20.00 uur precies:

Plaats: Gemeenschapshuis “De Wieken”, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Entree : € 6, Vrienden van CAM € 3, incl kop koffie of thee. 

 


 

50 jaar Stichting Gemeenschapshuis De Wieken

Aan alle bezoekers van De Wieken,

Zoals misschien al bekend viert Gemeenschapshuis De Wieken, als stichting, dit jaar het 50-jarig jubileum.
Als bestuur willen wij daar uitvoerig aandacht aan besteden en hebben de volgende activiteiten gepland.

Op zaterdagavond 14 mei een “Jubileum Feest“ in de grote zaal van De Wieken. 

Op het programma staan optredens van Die Original Siebentaler, het showorkest De Meulenbloazers, de Nijmeegse André Hazes en discotheek UB50.

Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: de Wieken , de Spar en de Fijne Kost. Prijs toegangsbewijs: voorverkoop € 5,00 , aan de kassa € 7,50.

 

Op zondagmiddag 15 mei een “Feestmiddag“  voor alle ouderen van Molenhoek. 

Het duo Double Take zorgt voor de muzikale omlijsting.

De toegang tot de feestmiddag is gratis.

 

Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar onze website, posters en persberichten in de diverse media.

Tot ziens tijdens ons jubileumweekend op 14 en 15 mei.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van De Wieken
Henk de Bruijn
voorzitter